EMDR, NET, I.E.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.


EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode. 

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries.

 

Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS). 
Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.

 

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meerbeschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. 

Zie voor meer informatie de folder:

http://www.emdr.nl/acrobat/folder-2011.pdf

 

NET – Narratieve exposure therapie

De behandeling bestaat uit een combinatie van exposure en narratieve therapie. Een touw symboliseert de levensloop van de cliënt. Voor elke traumatische gebeurtenis legt de cliënt langs dit touw een steen, voor leuke gebeurtenissen legt hij wat kunstbloemen neer. Er volgen dan 4 tot 12 zittingen van anderhalf uur waarbij de behandelaar een cliënt vraagt om zijn levensloop (het touw) mentaal te volgen.

 

Bij elke steen of bloem krijgt de cliënt opdracht de traumatische – of leuke – gebeurtenis te herbeleven door intensief te bespreken. Bij herhaling treedt gewenning op en zullen de klachten – waaronder slaapproblemen, prikkelbaarheid, schrikreacties en ongewenste herbelevingen – afnemen.

Zie voor meer informatie de folder:

http://www.centrum45.nl/sites/default/files/2014-03%20NET_1.pdf

 

 

Een andere vorm van traumabehandelin is I.E. Imaginaire exposure bij PTSS
Imaginaire (= in gedachten) exposure (= blootstellen) = een vorm van gedragstherapie.
Vanwege de nare gevoelens die herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenis oproepen,
proberen veel mensen te vermijden om aan de gebeurtenis terug te denken. Er is echter
bekend dat de nare gevoelens bij mensen met een posttraumatische stressstoornis hierdoor
juist blijven bestaan.

 

De herinneringen dringen zich toch ongewild aan je op en pogingen om
de herinneringen te onderdrukken werken vaak maar tijdelijk. Op deze manier kan de
gebeurtenis niet goed verwerkt worden.
Doel: het denkpatroon doorbreken.


Behandeling: het is de bedoeling dat je je in de therapie aan de pijnlijke herinneringen
blootstelt. Dit gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden. De behandelaar zal je daarin
begeleiden. In het geval van meerdere traumatische gebeurtenissen zal er één voor één bij
de verschillende traumatische ervaringen die je hebt stil gestaan worden. Geleidelijk aan zul
je merken dat je gedachten aan de gebeurtenis beter kunt verdragen.


Voorwaarde: als je thuis de oefeningen doet die de behandelaar je meegeeft heeft de
behandeling meer kans van slagen.


Aantal zittingen: na 8 zittingen wordt gekeken of de behandeling effect heeft. Als de
behandeling onvoldoende helpt wordt aangeraden de behandeling uit te breiden met
cognitieve therapie, of kan er (als deze niet al heeft plaatsgevonden) een behandeling met
EMDR worden gestart.