Afspraken

Er zijn een aantal regels, afspraken en verwachtingen die hier voor de duidelijkheid worden genoemd.

 

– Een gewone behandelsessie duurt 45 minuten, soms iets langer,

  en vindt meestal wekelijks of eenmaal per twee weken plaats.

 

– Bij verhindering wordt er zo spoedig mogelijk bericht van gegeven, 

  wat voor u en mij geldt. Bij niet afmelden of korter dan 24 uur

  vantevoren graag 50 euro meenemen bij de volgende

  afspraak, als tegemoetkoming in de kosten.

 

– Bij wijziging van uw gegevens, zoals telefoonnummer, adres of    

  zorgverzekering, wordt u bij deze vriendelijk verzocht zelf te

  zorgen voor het actueel houden van de informatie die in de praktijk

  van u bekend is.

 

– Er wordt tijdens de behandeling bij voorkeur niets genuttigd. Dit is    

  bedoeld om de aandacht zoveel mogelijk bij de behandeling te 

  houden.

 

– Er wordt u verzocht meerdere vragenlijsten in te vullen.

  Er worden digitaal vragenlijsten verstuurd via een link van Qualiview, die u in een e-mail verstuurd wordt.

  De bevindingen worden met u besproken.

  Daarnaast kunt u na uitnodiging inloggen op een beveiligd clientenportaal, Clientenlogin, dat gebruikt wordt voor het versturen van. 

  berichten en bijlagen. In deze tijd van 1,5 meter afstand houden kan er via dit portaal contact zijn via videochat (beeldbellen).

 

– Tevens wil ik wijzen op de grenzen van deze praktijk. Mocht u meer

   psychologische zorg nodig hebben dan tweemaal per week of het weekend

   niet zelfstandig door kunnen komen, dan kunt u (bijvoorbeeld) terecht bij

   http://www.ggze.nl/spoedeisende-psychiatrie/contact

   Ook kunt u bellen met de Luisterlijn 040 -212 55 66 of 0900-0767.

 

 – Gezondheidsverklaringen met juridisch belang worden niet verstrekt, conform de richtlijn van de LVVP en de beroepscode.

  Belangrijke reden hiervan is dat een behandelend psycholoog/psychotherapeut geen belangenbehartiger van de client is.