Afspraken

Er zijn een aantal regels, afspraken en verwachtingen die hier voor de duidelijkheid worden genoemd.

 

– Een gewone behandelsessie duurt 45 minuten, soms iets langer,

  en vindt meestal wekelijks of eenmaal per twee weken plaats.

 

– Bij verhindering wordt er zo spoedig mogelijk bericht van gegeven, 

  wat voor u en mij geldt. Bij niet afmelden of korter dan 24 uur

  vantevoren graag 50 euro meenemen bij de volgende

  afspraak, als tegemoetkoming in de kosten.

 

– Bij wijziging van uw gegevens, zoals telefoonnummer, adres of    

  zorgverzekering, wordt u bij deze vriendelijk verzocht zelf te

  zorgen voor het actueel houden van de informatie die in de praktijk

  van u bekend is.

 

– Er wordt tijdens de behandeling bij voorkeur niets genuttigd. Dit is    

  bedoeld om de aandacht zoveel mogelijk bij de behandeling te 

  houden.

 

– Er wordt u verzocht meerdere vragenlijsten in te vullen.

  Er worden digitaal vragenlijsten verstuurd via een link van

  Reflectum die u in een e-mail verstuurd wordt. De bevindingen worden met u besproken.

  Daarnaast kunt u inloggen op een beveiligd clientenportaal, Clientenlogin, dat gebruikt wordt voor het versturen van berichten en

   bijlagen.

 

– Tevens wil ik wijzen op de grenzen van deze praktijk. Mocht u meer

   psychologische zorg nodig hebben dan tweemaal per week of het weekend

   niet zelfstandig door kunnen komen, dan kunt u (bijvoorbeeld) terecht bij

   http://www.ggze.nl/spoedeisende-psychiatrie/contact

   Ook kunt u bellen met Sensoor, tel 0900 0767 5 ct. p/m.

 

 – Gezondheidsverklaringen met juridisch belang worden niet verstrekt, conform de richtlijn van de LVVP en de beroepscode.