AVG Algemene verordening gegevensbescherming

Er wordt momenteel gewerkt aan een document waarin u kunt lezen hoe het in deze Praktijk geregeld is.

 

Rechten patiënt volgens de WGBO: De patiënt heeft recht op inzage en afschrift van zijn dossier, tenzij uitoefening van dit recht de persoonlijke levenssfeer van een ander schaadt. Daarnaast heeft de patiënt recht op aanvulling en correctie van het dossier, bijvoorbeeld een aanvullende zienswijze van de patiënt of een correctie van een onjuistheid van feitelijke aard. Tot slot kan de patiënt verzoeken het dossier te verwijderen en vernietigen. Op verzoek van de patiënt worden de stukken uit het dossier binnen 3 maanden vernietigd, tenzij een wettelijke bepaling zich hiertegen verzet, dit een aanmerkelijk belang van een ander zou schaden of dit strijd oplevert met het goed hulpverlenerschap. Met het oog op de bewijsfunctie wordt het aangeraden om het verzoek van de patiënt tot vernietiging van het dossier schriftelijk te laten indienen en te bewaren in een aparte registratie.   

 

http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Handreiking%20WGBO%20juli%202013.pdf