waarneming

In geval van langerdurende afwezigheid wegens ziekte of vakantie wordt voor een waarnemer gezorgd. U wordt daar dan van op de hoogte gesteld.