Betaling

 

Algemene informatie:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

Contracten

Met een aantal grote zorgverzekeraars is net als voorgaande jaren een contract afgesloten, zodat de betaling voor u automatisch wordt geregeld.

 

Er zijn van overheidswege mogelijk toch enige kosten aan behandeling verbonden, zie de volgende twee punten. 

 

* Net als de twee voorgaande jaren is het eigen risico van uw zorgverzekering van 385 euro per jaar. Dit wordt door uw zorgverzekeraar geïnd bij specialistische zorg, waar psychotherapie ook onder valt. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks gefactureerd aan de zorgverzekeraar.

 

zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering

 

Voor problemen met uw zorgverzekeraar kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen http://www.skgz.nl/

 

Extra kosten

* Het missen van een afspraak zonder tijdige afmelding betekent dat u zelf een deel van de kosten moet betalen. 

Als u zich korter dan 24 uur voor de afspraak afmeldt of niet op de afspraak verschijnt, dan kost dat 50 euro als tegemoetkoming in de kosten.

 

——————

 

Voor coaching wordt per 45 minuten 160 euro ex BTW in rekening gebracht, per bank te voldoen.