Betaling

 

Algemene informatie:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

Contracten

Met een aantal grote zorgverzekeraars is net als voorgaande jaren een contract afgesloten, zodat de betaling voor u automatisch wordt geregeld.

 

Er zijn van overheidswege mogelijk toch enige kosten aan behandeling verbonden. 

 

*Net als de twee voorgaande jaren is het eigen risico van uw zorgverzekering van 385 euro.

 

zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering

 

Voor problemen met uw zorgverzekeraar kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen http://www.skgz.nl/

 

Extra kosten

* Het missen van een afspraak zonder tijdige afmelding betekent dat u zelf een deel van de kosten moet betalen. 

Als u zich korter dan 24 uur voor de afspraak afmeldt of niet op de afspraak verschijnt, dan kost dat 50 euro als tegemoetkoming in de kosten.