Voorstellen

 

Mijn naam is Dorrit Everts. Ik werk sinds vele jaren als klinisch psycholoog-psychotherpeut en heb ruime ervaring opgedaan in het behandelen van mensen met diverse problemen. 

 

Mijn drijfveer voor dit vak is het psychotherapeutisch willen bijstaan van mensen, zoals:

  • Mensen die een klankbord zoeken, die een therapeut zoeken die meedenkt en zowel confronteert als steunt om te helpen psychische problemen beter te hanteren.
  • Mensen die problemen hebben in de omgang met zichzelf en/of anderen, wat het dagelijks leven ingrijpend nadelig beïnvloedt.
  • Mensen die forse narigheid hebben meegemaakt waar ze last van blijven houden en die daarvan af willen.
  • Mensen in verdrukking, mensen die met moeite hun weg vinden in deze maatschappij en die hun soms flink oplopende frustratie, angst, boosheid en verdriet beter willen leren hanteren.
  • Mensen die met vraagstukken zitten over zingeving, geloof of geheimen en die in volstrekt vertrouwen met een ander willen praten om de emotionele druk die hier gevolg van is, vaak ook gepaard met lichamelijke klachten, te verlichten en om andere manieren te vinden hier verder mee om te gaan.

 

In praktijk komt het er vaak op neer dat ik volwassenen behandel met een zogeheten persoonlijkheidsstoornis, depressie, angststoornis, trauma, burnoutklachten. 

 

Ik ben geregistreerd klinisch psycholoog, wat inhoudt dat ik gezondheidszorgpsycholoog-specialist ben en psychotherapeut.

‘Geregistreerd’ wil zeggen: volgens de wet Beroepen Individuele Gezondhgeidszorg (BIG). De wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

 

Dit betekent onder meer dat ik geheimhoudingsplicht heb en dat er zonder uw toestemming geen informatie aan anderen wordt gegeven. Als geregistreerd psycholoog ben ik gebonden aan de beroepscode zoals door het NIP is vastgesteld.

Ook tijdens intervisie met vakgenoten blijft geheimhouding gelden. Er worden geen namen genoemd of herkenbare naar personen herleidbare gegevens besproken.

 

 

Supervisie

Voor de VGCt en het register schematherapie ben ik bevoegd supervisor.