Indicatiestelling

Op grond van de verzamelde gegevens en indrukken wordt bekeken, samen met u, of behandeling aangewezen is (geindiceerd).

 

Het kan zijn dat u en ik tot de conclusie komen dat we van start kunnen.

Het kan ook zijn dat behandeling wel is geindiceerd, maar niet past in deze praktijk. In dat geval kan u doorgaans advies krijgen waar u beter terecht zou kunnen. In ieder geval is het belangrijk om de huisarts hiervan op de hoogte te stellen. Dat kunt u zelf doen en/of in overleg gebeurt dat schriftelijk door mij, alleen met uw instemming.

Overigens, als u in behandeling komt is het ook gangbaar dat de huisarts door mij als uw behandelaar op de hoogte wordt gesteld – bij aanvang, zo nodig tussentijds en bij afsluiting – uiteraard alleen met uw instemming, ook over de inhoud.

 

Om in aanmerking te komen voor behandeling is het goed om te weten wat de grenzen zijn aan de praktijkvoering en wat er van u wordt verwacht. Zie ook onder afspraken.

Mijn praktijk is twee dagen per week open voor afspraken. Daarnaast kunnen vaste clienten tussen afspraken in laagdrempelig bij mij terecht via (beveiligde) e-mail en telefoon.

Het is van belang dat u contactmogeljkheden met anderen heeft – een eigen netwerk en/of professionele opvang, bijvoorbeeld vanuit de huisartsenpraktijk.